Bin-jip
prev.
play.
mark.
next.

1:13:04
Hej, èudno?
1:13:07
Imam oseæaj da mi je neko u kuæi.
1:13:09
Da.
1:13:11
Onda požuri.
1:13:40
Dakle ko ti je u kuæi?
1:13:42
Nisam nikoga video.
Samo sam osetio.

1:13:44
Nemoguæe.
1:13:47
Možda sam samo preosetljiv?
1:13:52
- Jelæ ovo tvoj rad?
- Nisi ga još videla?

1:13:55
- Mogu li da pogledam?
- Aha.

1:14:02
- Prestani.
- Hajde.

1:14:14
- Mislila sam da je neko ovde?
- Neka gleda.

1:14:27
- Šta nije u redu?
- Mislim da neko gleda.

1:14:30
Plašim se.
1:14:32
Vidiš? Šta sam ti rekao?
1:14:44
Šta je bilo?
1:14:45
Zašto si okaèio prazan ram?
Izgleda jezivo.


prev.
next.