Bridget Jones: The Edge of Reason
prev.
play.
mark.
next.

:10:00
Razen Hitler.
:10:03
No, on je bil zelo,
zelo, zelo poreden.

:10:13
Kaj?
:10:14
Niè. Am, pridite nazaj pozneje
prosim. Najlep¹a hvala.

:10:21
Bridge, niè ni.
Pusti. Pusti.

:10:26
Naroèili ste za ob 10.30.
:10:30
Naroèil kaj?
:10:32
Mene.
:10:34
10.30.
:10:39
Veste, dovolj mi je s
tem hotelom.

:10:41
- To se dogaja ¾e cel vikend.
- Ste vi g. Cleaver?

:10:45
Vèeraj, vi z Mario.
Pravi, da date veliko napitnine.

:11:00
Mislim, jaz sem zato,
èe si ti tudi.

:11:03
Pravzaprav ne, to je bilo neumno.
Samo majhen spodrsljaj.

:11:07
Ne pusti, da se unièi, kar bi naj bil
fantastièni porivavèkov vikend .

:11:11
- Noèem porivavèka.
- Ne, tudi jaz ne. Tudi jaz ne.

:11:14
- Prav ima¹.
- Ti hoèe¹ vikend s sexom,

:11:17
- Jaz ¾elim...
- Veè. Èutim, da se lahko spremenim.

:11:20
- Vsekakor se lahko spremenim.
Moram se spremeniti.

:11:23
Ne morem verjeti, da
sem ti spet nasedla.

:11:25
Daniel, resno mislim
:11:28
da lahko gre¹ in
se sam sebega pojebe¹.

:11:31
Ali njo.
Ampak definitivno pa ne mene.

:11:34
- Think
- Think

:11:36
Think about
what you're trying to do to me

:11:38
- Think
- Think think

:11:40
Let your mind go...
:11:41
Ne morem verjeti, da je
zaèel s sex-terapijo.

:11:44
Ni va¾no.
Konèno sem se nauèila lekcijo,

:11:47
in to je lekcija, ki si jo je
treba zapomniti za vedno.

:11:50
- Prekleto!
- Kaj?

:11:52
Ni veè prostora v
prekletem kovèku.

:11:54
V mojem je ¹e prostor.
Daj nekaj meni.

:11:57
Super.
:11:58
- Kaj za vraga je to?
- To je kaèja skleda za plodnost.