El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:50:06
Aºteaptã-mã aici,
trebuie sã verific poziþia noastrã.

:50:30
Bunã dimineaþa.
Sunteþi stãpânul câinelui?

:50:33
Aveþi un ecuson.
:50:35
- Mulþumesc.
- Cu plãcere.

:50:41
Villegas!
:50:42
Uite ce þi-am adus!
:50:44
Uite cine e aici.
:50:47
Lechien.
:50:49
Walter Donado
ºi Juan Villegas.

:50:54
Îl vezi pe tipul ãla, cu cãmaºã galbenã,
care piaptãnã câinele ãla alb?

:50:57
Îl vezi?
:50:59
Cu câþelul ãla mic,
a fost campion naþional de trei ori...

:51:02
ºi de doua ori campion Panamerican.
:51:04
Cu banii pe care-i câºtigã
de pe urma câinelui...

:51:07
i-a luat neveste-si o maºinã
ºi ºi-a cumpãrat o casã cu banul jos.

:51:10
ªi asta în economia asta de rahat!
:51:12
Închipuie-þi cam ce înseamnã
afacerile cu câini!

:51:15
Rasa Dogo Argentine, categoria masculi,
vã rugãm intraþi pe pistã...

:51:20
Ne cheamã.
Suntem gata.

:51:22
Trebuie sã-l ducem pe pistã.
:51:24
Haide, campionule,
Mãnâncã-i.

:51:27
Nu, tu stai aici!
:51:29
Priveºte ºi savureazã.
:51:31
O sã mergem ºi o sã câºtigãm.
:51:33
Nr. 203, Bombón de Le chien.
:51:37
Nr. 122, Achilles de Cimarrón.
:51:42
Nr. 74, Pechito de La Manchega.
:51:47
Participanþii sã se alinieze
pentru inspecþie.

:51:58
- Arbitrul Villarreal...
- Mergi puþin mai încolo...


prev.
next.