El Perro
prev.
play.
mark.
next.

1:17:02
ºtii cã n-am sã-þi
iau bani pentru asta.

1:17:17
Ce s-a întâmplat, Villegas?
1:17:20
Poþi sã suni când vrei.
1:17:22
Când te aranjezi,
îl iei cu tine.

1:17:27
Stai liniºtit, ºtii cã
o sã am grijã de el.

1:17:36
Era sã uit!
1:17:38
Am plãtit pentru înscrierea
câinelui la expozitie.

1:17:41
$25.
1:17:44
Pastreazã chitanþa.
E o dovadã.

1:18:11
Vine autobuzul!
1:18:24
Puteþi deschide compartimentul
de bagaje?

1:18:26
Ce e acolo, un câine?
1:18:27
Da, dar e obiºnuit
sã cãlãtoreascã.

1:18:45
Sã fii cuminte, Lechien.
1:18:53
Nu-þi fã griji, o sã mã
îngrijesc de el.

1:18:56
De îndatã ce te instalezi,
dã-mi un telefon.


prev.
next.