El Perro
prev.
play.
mark.
next.

1:30:00
Poþi câºtiga premii mari.
1:30:02
ºi aveþi mulþi?
1:30:03
Acum doar pe acesta.
1:30:06
Dar pe viitor,
dacã lucrurile merg mai bine...

1:30:09
Nu, mã refeream dacã
aþi câºtigat muzlte premii.

1:30:12
Da, câteva.
1:30:16
Nu prea multe, deocamdatã.
1:30:22
Traducere - KATAMAN

prev.
next.