Hellboy
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:40:26
Teï jsme pøipraveni ho pøivítat, lásko.
:40:35
Sùl, shromáždìná ze slz tisícù andìlù...
:40:40
Obsahující esenci...
:40:43
...Samaela, pekelného psa.
:40:47
Sémì destrukce.
:40:59
Toto já teï øíkám,
:41:04
Z každého jednoho padlého...
:41:07
...dva další povstanou.
:41:42
- Profesore.
- Jsem v poøádku.

:41:47
Profesore.
:41:51
Jste...
:41:54
Jste velmi nemocný.
:41:57
Nechci aby to Hellboy vìdìl.

náhled.
hledat.