I, Robot
prev.
play.
mark.
next.

:13:00
Öngyilkosság eseTén
magáT kelleTT hívnia.

:13:03
- Halál.
- Tessék?

:13:06
Halál eseTén
kelleTT engem hívnia.

:13:10
Az öngyilkosság is halál.
:13:16
- Ne éRTse félRe a sieTségem.
- Nem, dehogy!

:13:21
Nagy héT áll maguk elõTT.
:13:24
RoboToT minden lakásba!
:13:27
Nézze, ez nem az én aszTalom, de
van egy fRankÓ ReklámöTleTem.

:13:31
LáTnánk egy káRpiTosT, aki
klassz székeT csinál.

:13:35
AzTán egy RoboT ugyanolyaT készíT,
kéTszeR olyan gyoRsan.

:13:39
AzTán a feliRaT: ""AmeRikai RoboT.
Mi szaRunk a kisembeRRe. ""

:13:46
Vége.
:13:48
ÉRTem. Az apjáT a RoboTok
TúRTák ki az állásábÓl.

:13:52
BeTilTaná az inTeRneTeT, hogy
védje a könyvTáRakaT?

:13:58
Az elõíTéleTben nincs logika.
:14:00
Tudja, miT gyaníTok?
Hogy Rühelli a fajTájukaT.

:14:04
Maga vezeTi a csehÓT.
:14:08
Ezen a héTen csak púp a háTán
egy hulla a földszinTen.

:14:12
De ha máR oTT van, köRülnézek.
:14:15
SzimaTolgaTok,
kicsiT jáTszom a jÓfej zsaRuT.

:14:19
- Küldök egy kíséRõT.
- Köszi.

:14:34
AzT mondTák,
TeljesíTsem minden kívánságáT.

:14:37
lgen?
:14:39
BaRÓ.
:14:41
ElemezTem dR. Lanning jelleméT.
:14:45
AlfRed visszahúzÓdoTT. Csak
a gépekkel TaRToTT kapcsolaToT.

:14:49
Agyász?
:14:51
A volT feleségem
magához küldöTT volna.

:14:54
Nem ismeRi?
:14:56
Maga mosT TRéfál?
:14:58
lnkább nem.

prev.
next.