I, Robot
prev.
play.
mark.
next.

:06:00
Videla sam na TV- u da na lutriji
daju neke nove robote.

:06:07
Znaš, oni nikome ne donose ništa dobro.
:06:10
Od svoh ljudi, bar bi ti trebalo da znaš.
:06:14
Ponekad prièaš gluposti.
:06:18
Slušaj me!
:06:38
Pridrži mi pitu.
:06:39
Ili je držite, ili æete je nositi.
:06:46
Hej!
:06:47
Skloni se!
:07:02
Zaustavite ga!
:07:13
Stani!
:07:20
Rekao sam ti da staneš!
:07:24
Smirite se.
:07:26
Ja sam policajac.
:07:28
Ti si seronja.
:07:32
Da li je ovo vaša tašna?
- Naravno da jeste.

:07:36
Zaboravila sam je kuæi.
On mi ju je donosio.

:07:40
Video sam robora kako trèi sa tašnom,
i pretpostavio...- Šta?

:07:44
Da li si lud?
:07:46
Izvinjavam se zbog nesporazuma.
- Ne izvinjavaj se.

:07:49
Radio si ono što si trebao.
:07:51
A ti ?
:07:54
Prijatan dan.- Sreæan si što ne mogu
da dišem, inaèe bih te sredila.


prev.
next.