I Heart Huckabees
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:28
Здравейте. Казвам се Албър Марковски.
Имам уговорена среща.

:03:32
..Това място е огромно.
- Седнете, моля. Тя след малко ще ви приеме.

:04:01
Защо просто не ми кажете
в какво положение се намирате?

:04:04
Не съм напълно сигурен с какво се занимавате тук,
ясно?

:04:07
Тук се занимаваме с разследвания
на всякакви случаи.

:04:10
Как, по-точно?
- Ако подпишете договор, ще тръгнем след вас.

:04:13
Ще шпионирате...
- Да.

:04:14
...мен...
- Да.

:04:15
Ще ме следвате където и да отида?
- Да.

:04:17
...На всякъде, по всяко време?
- Да.

:04:19
Сигурна ли сте?
- Няма малък случай.

:04:22
Прокуратурата скалъпва процеси
на базата на една малка проба ДНК.

:04:25
Ако те видим как оправяш някоя
това може да е отговорът на проблемите ти.

:04:30
Значи ще ви наема да ме шпионирате?
- Точно така. По този начин ще преценим

:04:33
моментното ти положение
и ще ти предложим изход от него.

:04:35
Моят съдружник ще работи по случая ви
от различен ъгъл.

:04:38
Как така от различен ъгъл?
Какво означава това?

:04:40
Трябва да обхванем цялостната ти представа за реалността.
Това ще е от полза.

:04:45
Кой те изпрати тук?
- Никой.

:04:47
Намерих визитката ви.
- От къде я имаш?

:04:49
Намерих я в един ресторант,
в който отидох за първи път.

:04:53
Не бях облечен подобаващо
и обер-келнера ми даде сако под наем.

:04:57
Бръкнах в джоба на сакото
и вътре намерих визитката ви.


Преглед.
следващата.