I Heart Huckabees
Преглед.
за.
за.
следващата.

:16:01
Жена му го напуска в момента.
Аз ще се заема с онази дебеланка.

:16:05
Албърт,
спокойствието ни води навсякъде,

:16:08
а притеснението, до никъде.
Как е възможно това, щом като...

:16:14
Тя се метна в колата на...
- Помни одеалото, Албърт!

:16:18
Имам спешен случай.
:16:22
Методът работи!
Използвай го, чу ли?!

:16:49
Скъпа, какви ги вършиш?
:16:51
Един момент!
Мисля, че постъпваш прибързано!

:16:55
Стига, де!
Може ли да поговорим?

:17:00
Скъпа, не го прави!
- Не издържам повече.

:17:02
Не си тръгвайте!
Имам нужда от вас!

:17:03
Всичко, което имаше значение, изгуби значение!
:17:06
Не знам какво е загубило значение,
имам проблем, искам да ми помогнеш!

:17:10
Скъпи, на теб човек и да иска не може да ти помогне.
Оправяй се сам!

:17:15
Пусни ме!
- Момент...

:17:18
Пристигнах. Какво става?
- Тя не иска да ми помогне!

:17:21
Кажи ми за какво става въпрос.
- ...Всичко е безнадеждно. Просветна ми!

:17:24
По-добре е човек да умре като убиец.
Това е факт!

:17:26
Убиец!
- Успокой се и ми обясни какво става.

:17:28
Убих онзи противен хамстер,
това убиец ли ме прави?

:17:30
Успокой се.
- Номер 2. Онзи гризач само ме дразнеше и се мушеше в мен.

:17:35
Това е жестоко и нечовешко.
- Още не разбирам за какво точно...

:17:38
Този живот е временен, идентичността е илюзия...
- Да...

:17:42
...и следователно всичко е лишено от смисъл!
Няма значение какво правим.

:17:44
В абсолютно нищо няма смисъл!
- Има смисъл!

:17:47
Погледни, Томи,
това е вселената.

:17:49
Ето тук е нашата галактика...
- Каква вселена?

:17:51
Каква вселена ли? Ето тази.
- Тази ли?!

:17:54
Стига, бе! Ето тук и тук има само прах!
- Да.

:17:56
Ние сме тук,
:17:57
а ето тук няма абсолютно нищо.
Това е хаосът! Аз съм в него!


Преглед.
следващата.