I Heart Huckabees
Преглед.
за.
за.
следващата.

:45:00
Безграничността е навсякъде.
Това я прави вечна и безгранична.

:45:03
И как така сме свързани?
Стигнах до извода, че положението е безнадеждно.

:45:08
Как така безнадеждността ще е свързана?
- Всичко е свързано!

:45:10
Албърт, това е невероятен напредък
по случая ти!

:45:13
Можем да...
:45:15
Мили Боже!
- Какво прави тя тук?!

:45:17
Това е Катерин!
:45:20
Положението е по-лошо отколкото предполагах.
- Не е чак толкова лошо.

:45:23
Трябва веднага да отидем в "Хъкабийс"!
Хайде!

:45:26
Да се махаме от тук!
- Чуйте всички! Успокойте се!

:45:30
Националната служба за защита
ще ви окаже съдействие.

:45:32
Събрали сме се
за да дадем шанс на ръководителя да представи програмата си.

:45:35
Нека му позволим да го направи.
- Благодаря, Лорън.

:45:38
Запазете тишина, моля!
- Приятели!

:45:41
Искам публично да се извиня за спора,
който имах с Брад Станд преди време.

:45:46
Поемите ми,
които бяха заменени от участието на Шаная Туейн.

:45:49
Къде е Брад?
- Къде е Брад?!

:45:52
Тази кампания
няма да бъде успешна без участието...

:45:54
...на Брад...
С него вече нямаме различия, така че...

:45:58
Вижте,
чрез тези раздори пренебрегваме основната си цел!

:46:01
Брад не е тук.
- В подкрепа на кампанията,

:46:04
написах нова поема.
- Нова поема ли?!

:46:06
Въобще не ми пука!
Искам да променим тази стратегия,

:46:10
която според мен, не води до никакви резултати!
- Извинете ме, г-жо!

:46:13
Г-жо...
...поемите му са невероятни.

:46:16
Те ще помогнат на ума ви
да се трансформира...

:46:18
Кой, по дяволите, си ти?
- Аз съм с Албърт.

:46:21
...Поемите ще трансформират ума ви
и той ще мисли по различен начин.

:46:25
Определено имате нужда от това, ясно?
- Едва ли.

:46:28
Поемата се казва "Тучна поляна".
Тучна поляна!

:46:31
Приказна гора!
Облаче в небето!

:46:34
Досадна е! Ужасна е!
- Ето ме и мен!

:46:38
Ето от това име нужда!
- Какво прави той тук?

:46:41
В момента рецитирам! Стига, де!
:46:44
Оставете ме да довърша поемата си
и после ще обсъдим стратегията, става ли?

:46:46
Не, не става.
- Какво става, за Бога?

:46:48
Извинете ме, моля!
:46:49
Брад, бих искал да си довърша поемата.
:46:51
Никой не се интересува от поемата си.
- Искаш да обсебиш всичко, нали Брад?

:46:55
Остави го да си прочете поемата, човече!
Беше стигнал до средата.

:46:57
Този мъж не е от доброволците!
Няма право да бъде тук нито пък да говори!


Преглед.
следващата.