I Heart Huckabees
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:06:02
и отново ще сме свободни като птички!
1:06:04
Да и после пак ще минете през драмата,
през страданията...

1:06:06
Това има ли край?
- Всичко е свързано с преценката!

1:06:10
Въпреки моментната безгрижност
и волева настройка никой не може да избяга

1:06:14
от страданието.
- Драмата и страданието няма ли да са по-малко

1:06:17
ако всеки ден правим упражнението с топката?
- Не го наричай така.

1:06:20
Наричай го "Пи-Б".
- Това "Пи-Б" няма ли да намали страданието ни?

1:06:25
Не, няма.
- Грешиш!

1:06:27
Ще го правим всеки ден.
Ще видиш, така ще ни е по-леко!

1:06:30
Пак ви казвам...
1:06:32
Човешката драма е неизбежна.
Страданието не може да се премахне.

1:06:36
Продължавайте с топката,
но в един момента сами ще се убедите,

1:06:38
че съществуването
е черна шега,

1:06:39
която е съставена от много желания.
- Значи желанията са неизбежни?

1:06:43
Не мога да повярвам! Болезнено е.
- Определено.

1:06:47
Ела с мен.
- Къде отивате?

1:06:50
Разсъждавай върху желанието и страданието.
1:06:53
Мога ли и аз да дойда?
- Не.

1:06:56
Добре.
- По-късно пак ще играем с топката,

1:06:59
нали...
- Надявам се.

1:07:06
Той ще я чука.

Преглед.
следващата.