I Heart Huckabees
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:16:01
Все още можем да бъде...
Можем пак да сме заедно.

1:16:04
Млъкни, Албърт.
Аз те доведох тук!

1:16:07
Исках завинаги да сме заедно, а ти прецака всичко.
Влюби се!

1:16:10
Има едно подходящи клише за това.
...Неизбежно е.

1:16:13
Да...
Не приемам неизбежното!

1:16:17
Как можа, Албърт?!
1:16:19
Къде е топката сега, Томи?
...Казах ти.

1:16:26
Ще приема самотата си
и ще си живея в хаоса!

1:16:30
Дори мога да си направя собствен хаос
в хаоса!

1:16:33
Нямам нужда от вас!
1:16:36
Горкичкият...
- Добре дошли.

1:16:38
Харесвате ли новия ми офис?
1:16:41
Да се върнем на терапията.
- Да си отидем от терапията.

1:16:43
Бихме искали да обсъдим...
- Бихме искали да обсъдим...

1:16:46
Какво правиш?
- Какво правиш?

1:16:48
Шегувам се!
- Брад!

1:16:49
Сега сериозно.
Искам да прекратите разследването.

1:16:51
Нищо лично. Оценявам какво направихте за мен,
но вече не ми трябвате.

1:16:54
Не можеш да се откажеш преди
случаят да приключи.

1:16:56
Мога да ви уволня.
- Не, не можеш.

1:16:58
Как така не мога?!
1:17:01
Параграф номер 201.
"Нито детектив нито клиент могат да прекратят случай,

1:17:05
преди неговото окончателно разрешаване
в съответствие с параграф 301

1:17:08
алинея 4, според която...
- Не съм подписвал това.

1:17:11
Напротив.
- Ще си намеря адвокат.

1:17:13
Или може би ще се оплача във ФБР,
какво ще кажете?

1:17:15
Давай.
- Наистина ще го направя. Не се шегувам.

1:17:18
Брад,
ето какво ще стане ако отидеш.

1:17:20
Ще кажеш на полицията, че си наел екзистенциални детективи.
1:17:22
Те ще те попитат защо,
ти ще им кажеш, че си имал лични причини.

1:17:25
...Или пък ще си признаеш
истинския, политически мотив...

1:17:28
...Просто искаше да се отървеш
от Албър Марковски.

1:17:30
Никога не съм казвал това!
1:17:31
...Работата ни е да научаваме неща.
- Полицията ще дойде в "Хъкабийс".

1:17:34
Ще задават въпроси на всички.
Бордът ще разбере, че Брад Станд

1:17:37
има тревожни екзистенциални проблеми.
- Не можете да...

1:17:40
...Или той се е справил с проблемите си.
-...Което звучи много странно.

1:17:41
...Което е още по-лошо.
1:17:42
Приятелката ти,
рекламното лице на "Хъкабийс",

1:17:45
е облечена
като изпаднало хипи.

1:17:48
Схванах намека.
- Разбираш ли, Брад, за теб слънцето ще залезе.

1:17:51
Добре, де!
Разбрах ви, успокой те се.

1:17:54
Той проявява пасивна агресивност.
- Млъкни.

1:17:56
...По скоро, агресивна агресивност.
- Дон знае ли за проблемите ти?

1:17:58
Не мога да повярвам, че съм подписал този договор!
Това е...


Преглед.
следващата.