I Heart Huckabees
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:24:00
Какво, по дяволите, беше това?
1:24:14
Обичам "Хъкабийс"
1:24:37
Качвай се на пожарната!
- Предпочитам колелото!

1:24:39
Качвай се!
1:24:49
За колелата няма задръстване!
Чао, тъпаци!

1:25:05
На мястото на пожара съм!
1:25:11
...Къщичката си гори!

Преглед.
следващата.