Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:41:46
Vyhrálajsem, Creasy.
:42:01
- Kdysi, když jsme byli mladí...
- Když jájsem byl mladý.

:42:05
Když jsme byli mladí
a on byl mladší,

:42:08
a všichni se za námi otáèeli,
:42:11
øekli jsme si,
že spolu dobudeme svìt.

:42:14
Potom u mì jednou zazvonil telefon.
Øíkal jsi:

:42:19
"Zamiloval jsem se.
Stìhuju se do Mexika."

:42:23
Ajá na to: "A co naše plány?"
:42:29
- Ajá øekl: "Mùj plán je tohle."
- A co jsem udìlal já?

:42:34
Zavìsil jsem.
Pakjsem poznal Alicii.

:42:37
A øekl jsem: "Už chápu."
:42:41
Pochopil jsem ho.
Mùžu jí dát pusu?

:42:43
To víš, že jo.
:42:45
Co to dìláš?
:42:52
- Pøistihls mì.
- Teï je stejnì dobrá chvíle jako jindy.


náhled.
hledat.