Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:43:00
Koupilajsem ho za své.
:43:04
Dìkuju ti.
:43:08
Otevøi ho.
:43:14
To je svatý Juda,
patron ztracených pøípadù.

:43:22
Zasloužil sis ho.
:43:28
Dìkuju ti, Pito.
Je krásný.

:43:32
Rádo se stalo.
:44:21
- Tati.
- Ano?

:44:23
- Mùžu ti nìco øíct?
- Ano.

:44:27
Nechci hrát na klavír. Chci plavat.
:44:30
To je bez diskuze.
Pan Lozzi je slavný uèitel.

:44:34
A když tì vzal,
budeš hrát na klavír. Je mi líto.

:44:39
- Jak myslíš.
- Miláèku.

:44:43
- Jsi moje holka.
- Já vím, tati.

:44:46
- Chci pro tebe jen to nejlepší.
- Dobøe.

:44:49
Tak dobøe, beruško.

náhled.
hledat.