Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:45:01
Kdybys mi zlámal prsty
a slepil je dohromady,

:45:03
nemohla bych hrát,
ale mohla bych plavat.

:45:06
Same, jdi dozadu.
:45:09
Nebreè.
Jsi pøece stateèná holka.

:45:11
Sedni.
:45:17
Pamatuješ, jakjsi chtìl tužku?
:45:20
Já vím proè.
:45:24
Chtìl jsi ji kvùli èíslu auta.
Napsalajsem si ho do notýsku.

:45:28
Mám ho celé,
chybí mi jen poslední èíslice.

:45:31
Pak si ho od tebe vezmu.
Umíš øíhnout?

:45:34
Umíš krknout?
:45:40
- Dobøe. To je vynikající.
- Mìlajsem právì colu.

:45:45
Ten slavný uèitel uèí bohaté dìti,
hraje na koncertech a tak?

:45:51
Až budeš hrát, tak každých pìt
minut øíhni. Omluv se a øíhej dál.

:45:56
Jeho citlivé uši to nedokážou vystát.
:45:59
Za 24 hodin budeš v bazénu, za to ti ruèím.
:46:02
Viï, Same?
:46:11
Lupita Ramosová.
:46:16
To je pro tebe, Creasy.
:46:21
Dìkuju.
:46:26
- Jak to vypadá?
- Dobøe.

:46:34
Pojï dál.
:46:36
- Zajak dlouho?
- Za hodinu.


náhled.
hledat.