Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:36:23
Nic vám neudìlám.
1:36:40
V kostele øíkají, že máme odpouštìt.
1:36:42
Odpustitjim mùže jen Bùh.
1:36:44
Já zaøídím, aby se s ním setkali.

náhled.
hledat.