Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:53:01
Tohle je adresa z platební karty.
1:53:05
PIN nám ji pomohl lokalizovat.
1:53:09
Ale nebydlí tam nikdo,
kdo by mohl být "Hlas".

1:53:15
Kdo je to?
1:53:18
To je on.
1:53:20
"Hlas".
1:53:21
Moji lidi se dostali do domu...
1:53:25
pod záminkou oèkování proti choleøe.
1:53:30
Museli jsme oèkovat celou kolonii.
1:53:35
Napíchli jsme dùm
a ukradli jsme jeho fotku.

1:53:48
Teï ho mùžeme stíhat.
1:53:52
Jeho fotku musíme
dostat zítra do novin.

1:54:29
Jestli chceš zùstat naživu,
1:54:32
neotiskneš ty fotky.
1:54:50
- Pane Creasy?
- Ano, to jsem já.

1:54:53
Provìøilajsem ten PIN a mám adresu.
1:54:57
Držitelem karty je manželka "Hlasu"
Reina Rosas Sanchezová.


náhled.
hledat.