Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:55:00
Bydlí v Los Arcos
v bytì 26D, via Appia.

1:55:04
- Dobøe.
- Ještì nìco.

1:55:07
V dnešních novinách je fotka "Hlasu".
1:55:09
"STRACH MÁ HLAS."
1:55:11
Dobøe, dìkuji.
1:55:19
REINA ROSAS SANCHEZOVÁ
BYT 26D, VIA APPIA, LOS ARCOS

1:56:23
Jde tam.
1:56:24
Co máme dìlat?
1:56:26
Nic... Nic.

náhled.
hledat.