Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:09:49
Neudìlali ti nic?
Neubližovali ti?

2:09:54
Ahoj.
2:09:58
Na konci mostu na tebe èeká maminka.
2:10:02
- Pojedeš domù.
- Takjo.

2:10:06
- Dobøe.
- A kam jdeš ty?

2:10:12
Jájdu taky domù.
2:10:16
Pøes øeku, jako v písnièce.
2:10:24
Nìco pro tebe mám.
2:10:29
Zjistil jsem tu poslední èíslici.
2:10:32
Mám tì ráda, Creasy.
2:10:37
Ty mì mᚠtaky rád, viï?
2:10:39
Ano, mám.
2:10:42
Tak už bìž, Pito.
2:10:45
- Bìž. Utíkej.
- Ahoj.


náhled.
hledat.