Man on Fire
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

:40:03
-Bra.
-En sak till.

:40:05
Köp tidningen, så ser du "Rösten".
:40:07
FRUKTAN HAR EN RÖST
:40:09
Bra. Tack.
:41:22
Han är inne.
:41:23
Vad gör vi?
:41:25
Ingenting.

föregående.
nästa.