Naesarang ssagaji
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:22:29
Vzchop se. Vždy tì nevzali
jen na jednu školu.

1:22:35
Mì nevzali na pìt,
1:22:39
a v té poslední mì dali
na seznam èekatelù...

1:22:44
jako patnáctou.
1:22:49
Jsou prostì vìci, které
mi nejsou souzené.

1:22:59
Na tu školu jsem se opravdu
chtìla dostat.

1:23:03
Asi se to tak nemìlo stát.
1:23:08
Myslím, že to tak nemìlo být.
1:23:17
Chodí tam nìkdo, koho jsem
chtìla potkat.

1:23:26
Pøestaò s tím! Možná ti tím
chce bùh øíct,

1:23:31
aby sis našla lepší školu
a i chlapa.

1:23:35
Já jsem buddhistka.
1:23:41
Nìkam tì vezmu.

náhled.
hledat.