Shall We Dance?
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:31
Aman Tanrým. Ne yapýyorum?
Ne yapýyorum?

:07:39
Okula doðru yürüyorum.
:07:46
Aman Tanrým.
:07:49
ÝZLEMEK SERBEST
:08:00
Bir dakika.
:08:03
- Ýþin bitti mi?
- Sadece bakýyordum.

:08:06
Al.
:08:08
- Bunu yapma. - Neyi?
- Aptal gibi bakma.

:08:13
Kibar ol, giysilerimi taþýmama
yardým et. Hadi!

:08:18
- Ve k*çýma bakmayý kes.
- Denerim.

:08:22
T-A-N-G-O
:08:26
T-A-N-G-O
:08:30
T-A-N-G-O
:08:33
Merdivenlerde gördüm.
:08:36
Paulina, yardým eder misin?
:08:48
Yardýmcý olabilir miyim?
:08:52
- Ýzlemek serbest, yazýyordu.
- Dersler için mi geldiniz?

:08:57
Evet.

Önceki.
sonraki.