Shall We Dance?
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:11
Evet!
:27:29
126 yavaþla!
:27:42
Hadi baba!
:28:49
- Bekleyin!
- Baba.

:28:52
- Harikaydýn baba.
- Arabaya bin Jen. Arabaya bin.

:28:56
Bekle.
Nereden öðrendin?

:28:59
Dedektif tuttum. Ýliþkin olduðunu sandým.
Çok saçma biliyorum.


Önceki.
sonraki.