She Hate Me
prev.
play.
mark.
next.

1:54:01
Nisu bili dovoljno brzi.
1:54:04
Spermu ocjenjuju sa tabelom
od -3 do +3

1:54:09
i moja je bila -1.
1:54:13
Ništa nisam imao, što su trebali.
1:54:15
- To sranje je glupo.
- Hajde, V.

1:54:18
Jesi li u redu?
1:54:21
Da. Zdrav sam i mogu
da imam djecu.

1:54:26
Nekad æeš još i to uzimati
kao blagoslov. Vjeruj mi.

1:54:30
Doði, idemo
pogledati moga sina.

1:54:32
Misliš, da mi je slièan?
1:54:38
veæ ste se vratili.
1:54:42
Pažljivo, jer spava.
1:54:47
To je moj sin i ona mi kaže,
da budem pažljiv.

1:54:53
Mir.
1:54:55
Mir. Tišina.
1:55:01
Tišina.
1:55:03
Ako još koga èujem,
isprazniæemo dvorano.

1:55:07
G. Armstrong, zadnji put vas pitam
hoæete li odgovoriti na pitanje?

1:55:11
Ne, gospodine predsednièe,
odbijam pitanje.

1:55:15
Ne možete ga odbiti.
1:55:18
Molim vas odgovorite, G. Armstrong.
1:55:20
Ponavljam, gospodine predsednièe.
Odbijam pitanje.

1:55:23
Na osnovu èega ga odbijate?
1:55:26
Na osnovu toga,
da niko u vašoj komisiji

1:55:29
noæe, da odgovorim iskreno.
1:55:31
Ne. To što hoæete je,
da sjedim tu, kao nekakva lutka

1:55:37
i da vam dajem fine, politièko
pravilne izjave na vaša pitanja

1:55:42
o etiki, financijama i
moralnom skandalu.

1:55:45
Žao mi je, gospodine predsednièe,
ali ja nisam lutka.

1:55:48
G. Armstrong, jeste li ili niste
telefonski razgovarali

1:55:51
sa Agencijom za etiku septembra lani?
1:55:55
- Jesam.
- I jeli bio...

1:55:58
razlog za to, G. Armstrong,

prev.
next.