Van Helsing
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

:00:16
Vad vill du?
:00:19
Att få existera!
:00:33
- Nej!
- Vi måste döda den.

:00:35
- Vänta.
- Om ni värdesätter era liv -

:00:36
- och livet för era egna -
:00:40
- så ska ni döda mig!
- Nej.

:00:43
Om Dracula hittar mig...
:00:46
Jag är nyckeln till min faders maskin.
:00:51
Nyckeln till livet,
livet åt Draculas barn.

:00:56
- Han väckte dem igår.
- Nej.

:00:59
Det var bara från en brud,
från en enda födsel.

:01:07
Och de dog likt den förra
gången han försökte.

:01:13
Endast genom mig,
kan han få dem att överleva.

:01:18
- Finns det fler sådana saker?
- Tusentals.

:01:24
Tusentals till.
:01:39
- Nej!
- Du hörde vad han sa.

:01:41
Mitt liv...
Mitt jobb är att förgöra ondska.

:01:44
Jag kan känna ondska.
:01:46
Den här saken har kanske
skapats av onda människor -

:01:50
- men den är inte ond själv,
så jag kan inte döda honom.

:01:53
- Jag kan det.
- Inte så länge jag är här.

:01:59
Anna, din familj har försökt att
döda Dracula i över 400 år -


föregående.
nästa.