Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:36:35
Къде е тя? Момичето? - Ето я.
:36:46
Събуди се!
:36:50
Събуди се!
:36:52
Бен, успокой се!
:36:56
Кой уби жена ми?
:36:59
Отговори ми.
:37:02
Чух, изстрел.
:37:06
Бях с Николас и избягахме.
:37:08
Страх ме е.
:37:11
Енди Ванг, познаваш ли го?
:37:16
Енди Ванг!
:37:19
Кой се грижеше за теб?
:37:23
Сан Квен
-Кой е Сан Квен?

:37:27
Моля те, отговори ми.
- Той ме изппрати.

:37:31
Той уби моята майка.
:37:37
Той ли уби жена ми?
:37:51
Защо тя те доведе тук, в нашата къща?
:37:55
Бен, престани!
:37:59
Не съм виновна.

Преглед.
следващата.