Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:38:08
Защо, уби майка ми?
:38:12
Татко?
:38:19
Къде е мама?
:38:26
Тя е... мъртва, синко.
:38:45
Бен, Тони е тук.
:39:13
Познаваш ли Ванг?
- Той е китайски бандит.

:39:20
Превзел е целия град.
:39:22
Охраняват го непрекъснато
:39:25
Познавам една от курвите му в бара.
:39:30
- Наистина ли? - Наистина.
:39:34
Отиваме там.
:39:39
Отиваме при Ванг.
:39:41
- Сега. Доведи Реймондо.
:39:44
Той ще остане с Макс
:39:48
Макс, ако нещо се случи...
:39:52
Николас е твой син.
:39:59
Реймондо, трябва да тръгваме.

Преглед.
следващата.