Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

:40:47
Това е тя.
:40:55
Здравей, красавице.
Остави ме, Ванга е там.

:41:48
Слез долу! Долу!

Преглед.
следващата.