Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:20:29
Арчър
1:20:31
Искаш ли синът ти да умре.
- Николас! - Тате!

1:20:34
Искаш ли да умре?
1:20:37
Тате!

Преглед.
следващата.