Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:04:08
Koprodukce
:04:12
Výroba
:04:28
Výroba
:04:47
Produkce
:04:52
Scénáø
:05:05
Režie
:05:40
Chci pryè.
:05:45
- To si snad dìlᚠprdel.
- Ne, nedìlám.

:05:49
Chci skonèit.
:05:51
Maxi, jsem utahanej.
:05:54
- Ty kluby...
- To je soukromý veèírek. Nesmíte dovnitø.

:05:57
Ten kouø, pití,

náhled.
hledat.