Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:13:32
To je èokoláda.
:14:31
Už je ti líp?
:14:35
Odkud jsi, Kim?
:14:40
Nechceš se mnou mluvit?
:14:43
To nevadí.
:14:46
Dobrou noc, drahoušku.
:14:50
- Co se stalo?
- Potøebuji svìtlo.

:14:55
Budu s tebou ve snu.
:14:59
Jak to, že mluvíš èínsky?

náhled.
hledat.