Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:40:00
Raymonde, pøines bouchaèky.
:40:48
To je ona.
:40:57
- Ahoj, lásko.
- Je nahoøe, pokoj 107.

:41:00
Díky.
:41:43
Rychle k zemi!
Okamžitì všichni k zemi!

:41:46
Zùstaòte ležet! Hned!
:41:51
Zùstaòte dole!

náhled.
hledat.