Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:59:00
Tak jo. Kde v pøístavu?
Co je v pøístavu, sakra?

:59:04
- Tak mluv, hochu.
- Molo 19.

:59:06
- Molo 19. Co tam je, kurva?
- Katrina.

:59:09
- Kdo je Katrina, krucinál?
- Loï. - Ty zkurvenèe!

:59:13
Zasranej Èíòan a tvùj zkurvenej heroin
dostali mou neteø. Zabili Cynthii.

:59:17
Bude tì bolet celý tìlo, kurva.
Rozumíš mi?

:59:20
- Raymonde, provrtej mu hlavu!
- Ne!

:59:33
Raymonde, ukliï to tady.
:59:51
Tony, øekni Benovi:
Molo 19, Katrina.

:59:56
Dnes veèer, jasný?
1:00:04
Promiòte, kdo jste?
1:00:20
Prosím vás, ne...
1:00:26
- Nestøílejte!
- To je dobrý.

1:00:33
- Kam šli?
- Ven.


náhled.
hledat.