Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:09:10
Mám jít s tebou?
1:09:14
Ne.
1:09:19
Dnes veèer zachráním Nicholase.
1:09:22
- Tím to skonèí.
- San Quana nezvládneš sám.

1:09:31
Není ti nic?
1:09:34
- Nemùžu spát. - Kim,
dneska pøivedeme Nicholase zpátky.

1:09:42
Já vím.
1:09:45
Neboj se.
1:09:50
Pojï, drahoušku.
Pøiprav se, musím mluvit s Tonym.

1:09:58
Kim?
1:10:01
Pojï sem.
1:10:09
San Quan je tvùj táta.
1:10:15
Ne.
1:10:19
- Nemùže být mùj táta!
- Poèkej.

1:10:27
Jdu s tebou.
1:10:29
- O tom žádná.
- Nechci tì ztratit, Tony.

1:10:33
Neztratíš.
1:10:36
Kvùli tobì bych i schytal kulku.
1:10:43
Jsi mùj bratr.

náhled.
hledat.