An Unfinished Life
prev.
play.
mark.
next.

:08:03
Ne Ijren.
Neæe se više ništa govoriti o ovom.

:08:12
Jin!
:08:15
Šta?
- Obuci se, želim da razgovaram sa tobom.

:08:28
Šta je bilo?
:08:33
Proveravao te tvoj bivši momak.
:08:36
Nisi znala da je u gradu.
:08:39
Misliš da je još ovde.
:08:43
Derin je u gradu.
:08:44
Otišao je.
:08:47
Trebao si zvati Kreina.
:08:50
Krein zna o ovom sve.
:08:53
Izvini.
- Samo da malo razjasnimo ovo
ðubre broj 1 ðubre broj 2.

:09:00
Dali si ti sa Krimom radi zaštite
ili radi sporta?

:09:08
Da kažemo tvojoj æerci,
kako bi se ona oseæala.

:09:11
Nemoj da mešaš Griffensa
ona ne zna ništa o ovome.

:09:14
A ko je kriv za ovo.
- O to je sve moja krivica.

:09:16
To je moja krivica zar ne,
za sve sam ja kriva.

:09:37
O èemu govoriš?

prev.
next.