Bewitched
prev.
play.
mark.
next.

:14:14
Bog te blagoslovio.....
:14:53
Ne gledaj Džek Vajat bulji u tebi.
:14:59
Moje srce jako lupa i oseæam se
jako èudno -Znam...

:15:04
I meni je loše od njega -
Dali ga poznaješ ?

:15:08
Džek Vajat glumac .
Gde si ti bila?

:15:13
Dali mogu da vam se pridružim naravno.
:15:17
Ja sam Džek Vajat .-znam hvala.
:15:21
Nisam vas upoznao ranije.....
dali bi želela da

:15:27
budeš na televiziskom šou.....? ms.....
:15:31
Bigalo Bigalo.
:15:33
Izabel Bigolo.
:15:38
Šta kažeš? Dali želiš da budeš
slavna glumica? -Ja? -Da..

:15:41
Glumica da.
:15:44
Ne mogu.
:15:46
Svako može da glumi.Ako ja
mogu da glumim možeš i ti.....

:15:50
da glumiš.
:15:52
Dali vidiš one ljude tamo što
su završili sa jelom.....

:15:56
Pomgni im da se to rašèisti.
hvala.


prev.
next.