Bewitched
prev.
play.
mark.
next.

:40:01
Nemoj tako ti voliš tatu.
Doði kod mame.

:40:05
Hajde....
:40:10
Neæe da doðe samo stoji tamo.
:40:21
Džim šta se dešava ovde.
:40:26
Ako kuèe ponovo doðe
kod tebe probaj ovo.

:40:31
Doði kod tate Seèel.
Seèel doði kod mame.

:40:34
Hajde....
:40:35
Hajde Seèel.
:40:44
Hvala bogu što imam veliki dan.
:40:53
Rez.
:40:58
Mila to je bilo èudesno.
:41:01
Ali da to više ne vidim....
:41:04
Molim te ne prièaj nikome.
Smiri se nisi sama.

:41:09
Nisam sama ne.
:41:12
Ima drugih ima mnogo drugih.
Mnogi glumci poznaju veštine

:41:18
dresure životinja.
:41:23
I nemoj da budeš sujeverna o ne neæu....
:41:28
Hvala Ajris.
:41:49
Zdravo.
:41:50
Tato zašto.......To je moja
magièna æerka glumica koja je....

:41:54
se odrekla veštièlje prakse.
Danas si imala naporan dan.....

:41:58
zar ne?-Bila sam isprovocirana.....
Izašla sam iz takta


prev.
next.