Brokeback Mountain
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:02
...yani, bu yüzden...
-Evet, anladým!

:18:10
- Jack…
- Peki, o zaman gelecek ay görüþürüz.

:18:58
JUAREZ - MEKSÝKA SINIRI
:19:38
Bayým!

Önceki.
sonraki.