Chicken Little
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:43:18
- Pozor!
:43:19
- Dìkuju.
:43:22
- Škoda, že nemám od pøírody
trénované nohy.

:44:05
- Co je to za zvuk?
:44:08
- Promiòte, jsem trochu nervózní.
:44:16
Rybo, utíkej.
:44:22
- Poèkejte. Musíme zazvonit na školskí zvon.
Varovat ostatní.

:44:26
No tak.

náhled.
hledat.