Hitch
prev.
play.
mark.
next.

:11:00
- ªi când îi vine sorocul lui Grace ?
- Curând.

:11:03
- Eºti entuziasmat?
- Ce spuneai?

:11:06
- Vrei sã mã duc sã le aduc aici?
-Nu. Nu! Nu face asta.

:11:10
Vrei sã spui cã nu vrei sã vorbeºti
cu ele pentru cã nu le poþi duce acasã?

:11:14
- Hei, ce vrei de la mine? Nu vreau
decât sã îmi þin capul la suprafaþã.

:11:16
Ai auzit vreodatã de tipul cãruia
i se spune "Doctorul de întâlniri"?

:11:18
- E doar un mit.
- Chiar aºa?

:11:19
Absolut.
:11:20
Eu speram cã le ajutã ºi pe femei.
:11:22
Casey, nu eºti bolnavã ci eºti singurã!
:11:25
Relaxeazã-te ºi bucurã-te de viaþã.
:11:27
Nu am mai fãcut dragoste
de câteva luni de zile.

:11:32
În aceastã notã optimistã,
:11:34
mã duc sã vãd dacã a venit vreo
persoanã interesantã în aceastã searã.

:11:38
Vrei sã spui în afarã de mine, nu?
:11:41
Mã duc sã le aduc pe acele fete
:11:43
ºi vom discuta ca între oameni.
:11:46
Apoi tu te duci acasã iar eu
le duc pe ele în apartamentul meu.

:11:50
Mi se pare distractiv dar
cred ca vei fi nevoit sã stai la coadã.

:11:54
Bunã!
:11:55
Bunã, ce mai faci?
:11:58
Iubito, îmi poþi aduce douã Corona
la masa de biliard, te rog?

:12:02
Mersi.
:12:02
Poftim?
:12:06
Direct din sticlã ar fi excelent...
:12:08
Hei idiotule, eu nu muncesc aici!
:12:14
Îmi pare foarte rãu.
:12:16
Va trebui sã vinã salvarea sã îmi
scoatã piciorul din gurã, iubito...

:12:19
Numai sã nu se mai întâmple iar.
:12:22
ªtiam cã nu lucrezi aici.
:12:23
Chiar aºa?
:12:24
Ce altceva puteam sã fac
pentru a te îndepãrta de acei bãieþi?

:12:28
ªi de ce ai vrea sã faci una ca asta?
:12:31
Unii bãieþi dezvoltã un sentiment de
încredere când vine vorba de sexul opus.

:12:34
Le plac femeile, femeile îi plac,
aºa cã totul vine de la sine.

:12:39
Când eram în facultate
:12:40
eu nu eram unul dintre aceºti bãieþi.
:12:47
Se pare cã îmi lipsea
înþelegerea de bazã

:12:49
pe care ceilalþi bãieþi
în mod intuitiv o aveau.

:12:52
Eram ca o floare care
înfloreºte mai târziu:

:12:54
nerãbdãtor sã recuperez timpul pierdut.
:12:59
Numele ei era Cressida Bailer.

prev.
next.