Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:40:02
Modi, bekle.
:40:04
Bekle!
:40:08
Senin için yaptým.
Sana yardým etmek için.

:40:11
-Herhangi bir yardýmýna ihtiyacým
yok. -Tamam. Bebeðin için yap.

:40:17
Onun neye ihtiyacý olduðunu
biliyor musun? Sana ihtiyacý var.

:40:22
Evet, onun sana ihtiyacý var.
:40:31
Evet, baba.
:40:34
-O gitmeli.
-Neden?

:40:37
Baban yakýnda eve dönecek.
Burada olmamalý.

:40:40
Onunla gelebilir miyim?
:40:42
Ya sonra?
Tekrar aþaðýlamasý için mi?
Seni yok etmesi için mi?

:40:48
Dinlemek istemiyorum.
Bunu dinlemek istemiyorum.

:40:55
Modi, gidelim.
:41:06
Ona söyledim.
:41:08
Seni uyarýyorum. Bu yahudiyle
birlikte olmayý seçersen...

:41:14
Yetkililere uygun olmayan bir
anne olduðunu haber vermekten...

:41:18
baþka bir þansým kalmaz.
:41:21
Ondan sonra, çocuðunu alýrlar ve
bir daha onu asla göremeyeceksin.

:41:39
Ne kadar güzel olduðunu
görüyor musun?

:41:44
Ona bak.
Ona bak.


Önceki.
sonraki.