Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:03:01
Bazen baþarýsýzým.
Bazen...

1:03:05
Bak, Modi, seninle benim aramda
bir fark var...

1:03:11
baþarý.
1:03:13
Bu.
1:03:31
Ben Picasso'yum,
ünlü Picasso.

1:03:34
Bu benim arabam.
Ben þoförüm.

1:03:36
Bunlar benim rüyalarým.
Hepsini tanrýdan satýn aldým.

1:03:41
Þapkamý seviyorum?
1:03:44
Ben Modigliani,
çýlgýn Ýtalyan s*k*þi.

1:03:52
Otur, Matador.
Köylülerden korkuyorsun.

1:04:14
Boynu çok uzun deðil.
Babasýnýn boynuna sahip. Kýsa.

1:04:19
-Evet...
-Sevdim...

1:04:22
Özür dilerim.
1:04:24
-Çok uzun deðil.
-Tamam, Biliyorum.

1:04:27
Geri dön. Yolumdan çekil.
Teþekkürler.

1:04:41
-Resimlerime dokunma.
-Mahvettin, çünkü...

1:04:44
Ben bir ressamým.
Resimleri mahvettin.

1:04:46
Çok vahþi.
Elbette sen bir ressamsýn.


Önceki.
sonraki.