Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:55
Seni baðýþlýyorum.

Önceki.
sonraki.