Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:36:09
Kisling.
''Korku''.

:36:24
Utrillo.
''Çýlgýnlýk''.

:36:45
Picasso.
Ýsmi...

:36:50
''Modigliani''.
:37:35
ve son olarak
Modigliani'yi sunuyorum.

:37:40
Ýsmi: ''Jeanne''.
:37:55
Ruhunu gördüðümde,
gözlerini yapacaðým.


Önceki.
sonraki.