Munich
prev.
play.
mark.
next.

1:16:08
Lui kaže da ste kuvar.
1:16:10
Da,znam da kuvam.
1:16:13
Pomoæiæe te mi?
1:16:19
Odnesite ove tamo.
1:16:26
Nemojte ih prati,ne.
1:16:28
lmaæe ukus kao skuvani sunðer.
1:16:30
Zašto ste ih onda stavili u sudoperu?
1:16:32
Ako se sok prospe cela kuhinja
æe da smrdi na pišaæku.

1:16:39
Skinite salo.
1:16:44
Da vam vidim ruke.
1:16:49
Prevelike za dobrog kuvara.
1:16:51
To je i moj problem.
1:16:52
Bio bi majstor da nemam ruke
kao kasapin kao što su vaše.

1:16:56
Mi smo tragièni ljudi.
1:16:58
Kasapske ruke,male duše.
1:17:13
Ovo æemo da jedemo?
1:17:16
Pažljivo ih uberete,
1:17:18
kuvate u šeæeru,
1:17:20
malo pržite i videæete kako su dobre.
1:17:24
Zovite me tata.
1:17:26
Ne mogu to.
Ne?

1:17:28
Veæ imam tatu.
1:17:31
Odani ste njemu?
1:17:34
Ja sam ovde zbog
onog što se desilo u Bejrutu.

1:17:36
Vaš otac mora da je ponosam na sina.
1:17:40
Ubraæemo još nekoliko.
1:17:41
lma toliko ljudi da se hrani. Ali oni su
vaša porodica pa morate da ih hranite.

1:17:46
Da.
Mi ne radimo sa vladama.

1:17:50
Lui je to rekao.
1:17:51
Ali vi ste uradili šta ste uradili zbog,
1:17:54
jer morate da hranite svoju porodicu.

prev.
next.