Nobody Knows
prev.
play.
mark.
next.

1:01:10
KIMURA Yuichi
ENDO Ken'ichi

1:01:14
TERAJIMA Susumu
HIRAIZUMI Sei

1:01:18
Executive Producers: SHIGENOBU
Yutaka KAWASHIRO Kazumi

1:01:22
Development Producer:
YASUDA Masahiro

1:01:26
Associate Development Producers:
KOBAYASHI Eitaro Lee Bong-Ou

1:01:30
Associate Producers:
URATANI Toshiro KOHNO Satoshi

1:01:34
Producer KORE-ED A Hirokazu
Line Producer: TAGUCHI Hijiri

1:01:38
Cinematography:
YAMAZAKI Yutaka

1:01:42
Sound:
TSURUMAKI Yutaka

1:01:46
Art Direction: ISOMI
Toshihiro MITSUMATSU Keiko

1:01:51
Casting:
ARAE Yoshiko

1:01:55
Chief Assistant Director:
KUMAGAI Kiichi

1:01:59
Production Manager:
SHIRAISHI Osamu

1:02:03
Stylist:
KOBAYASHI Miwako

1:02:07
Hair and Make-Up:
SAKAI Mutsuki

1:02:11
Still Photography:
KAWAUCHI Rink

1:02:15
Pubicity Design:
KASAI Kaoru

1:02:19
Music: GONTITI
1:02:29
Theme Song "A Jewel":
TATE Takako

1:02:58
Production Assistance:
TV MAN UNION, INC.


prev.
next.