Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:33:04
Öldüreceðim, öldüreceðim.
Hepsini öldüreceðim!

1:33:07
Onu önce öldüreceðim.
1:33:10
Önce önce... düþün düþün.
1:33:14
Geri geri çaðýr.
1:33:16
Bekle bekle... öyle demek istemedim.
1:33:26
Ýyi günler
1:33:28
Bu da ne demek?
1:33:29
Herþey bitecek demek oluyor.
1:34:11
Adil olacak.
1:34:14
Bu...
1:34:17
Senin için.
1:34:21
Bunlar da
1:34:25
Benim için.
1:34:29
Ýyi bir iþ.
1:34:32
Ve batacak
1:34:37
Tamam tamam bu kadarý yeter.
1:34:42
Bir daha bana karþý
konuþursan, olayýný bitiririm.

1:34:57
Neler oldu anlat bana.
1:34:59
Aramalarýný bekliyordum.

Önceki.
sonraki.