Underworld: Evolution
prev.
play.
mark.
next.

:18:26
Svjedoci, koji su to vidjeli,
jesu li utišani?

:18:30
dali vas smiruje ako kažem ne.
:18:37
Pokaži mi što imaš.
- Da,gospodine.

:18:45
Dva vampira su ubijena.
Nismo našli niti jednog vuka.

:18:49
Koristili su novu municiju.
Koja koristi dnevno svjetlo.

:18:55
Amelia?
:18:58
Nitko nije preživio.
Kravenovi ljudi su bili prisutni,

:19:03
ali nisu ništa sprijeèili.
:19:06
A Victor?
:19:28
Nema traga MArkusu?
:19:31
Èini se da je uništio vlastite ljude.
:19:35
Nikad nisu bili njegovi ljudi.

prev.
next.